ardeenesfrhehiiditjanlpt-ptruurzh-hans
Home / מי הוא הנביא מוחמד ?

מי הוא הנביא מוחמד ?

צורות של רחמי הנביא מוחמד על הבלתי מוסלמים

צורות של רחמי הנביא מוחמד על הבלתי מוסלמים הצורה הראשונה הנביא מוחמד עליו השלום סבל קשיים רבים במסעו להפיץ את האיסלאם . המוסלמים קבלו תבוסה בקרב אוחוד נגד הכופרים ממיכה , אפילו הנביא עצמו נפצע בקרב הזה . הגברת עאאישה סיפרה כי היא שאלה את הנביא עליו השלום : האם ראיתָ יום קשה ביותר מיום אוחוד ? הנביא עליו השלום ...

Read More »