ardeenesfrhehiiditjanlpt-ptruurzh-hans
Home / Wael Khader

Wael Khader

Peace be upon him

צורות של רחמי הנביא מוחמד על הבלתי מוסלמים

צורות של רחמי הנביא מוחמד על הבלתי מוסלמים הצורה הראשונה הנביא מוחמד עליו השלום סבל קשיים רבים במסעו להפיץ את האיסלאם . המוסלמים קבלו תבוסה בקרב אוחוד נגד הכופרים ממיכה , אפילו הנביא עצמו נפצע בקרב הזה . הגברת עאאישה סיפרה כי היא שאלה את הנביא עליו השלום : האם ראיתָ יום קשה ביותר מיום אוחוד ? הנביא עליו השלום ...

Read More »